El reg per goteig

06/03/2024

Aprèn com estalviar aigua.

  • reg per goteig

El reg per goteig ens permet mantenir les plantes, tant a l'hort com al jardí, en un estat hídric adequat, que ens ha de permetre la seva supervivència.

Es pot muntar de diferents maneres:

  • Amb canonades de goteig integrat  que tal com diu la paraula són canonades que porten el goter a dins el tub. Amb un sistema d'autocompensació que vol dir que el tub s'omple tot i gotegen tots els forats per igual (És per això que un cop instal·lat no es pot foradar el tub). Els goters estan distribuïts  al llarg del tub cada 35 o 50 cm. Depenent del cultiu que vulguem regar posarem una distància o l'altre.
  • Amb goters localitzats que ens permet posar un goter a cada planta. Molt adequat en jardins on les plantes no estan totes a la mateixa distància. Hi ha molts tipus de goters i de diferents capacitats de litres/hora.
  • Amb mànega plana exsudant. Aquest sistema és un tipus de mànega que és porosa i "plora" tota ella.

Actualment, amb l'estat d'emergència en què ens trobem només està permès el reg per goteig en horts agrícoles i en jardins, per a la supervivència de les plantes.